טופס בקשה להלוואה

תנאים לקבלת הלוואה בריבית בנקאית:
bdi נקי
מחזיק בפנקס צ'קים או כרטיס אשראי
שכר חודשי מינימום של 5000 שח
מעל גיל 25
תושב הארץ

המסמכים הדרושים:
- צילום תעודת זהות עם ספח פתוח וקריא של בני הזוג
- 3 חודשי תדפיסי בנק של הלווה
- 3 חודשי תדפיסי בנק של בן/בת הזוג
- ריכוז יתרות של בני הזוג - מרכז את ההלוואה מול הפיקדונות
- 3 תלושי משכורת של הלווה
- 3 תלושי משכורת של בן/בת הזוג
(אם הינך עצמאי/ת יש לשלוח צילום של תעודת עוסק ו 3 דוחות מעמ אחרונים משולמים) ודוח שומה 2016

פרטים אישיים של מבקש ההלוואה

שכר והכנסות נוספות של מבקש ההלוואה

הוצאות כספיות

פרטים פיננסיים

פרטי ההלוואה המבוקשת

תנאים ומסמכים נדרשים

תנאים לקבלת הלוואה בריבית בנקאית:
bdi נקי
מחזיק בפנקס צ'קים או כרטיס אשראי
שכר חודשי מינימום של 5000 שח
מעל גיל 25
תושב הארץ

המסמכים הדרושים:
- צילום תעודת זהות עם ספח פתוח וקריא של בני הזוג
- 3 חודשי תדפיסי בנק של הלווה
- 3 חודשי תדפיסי בנק של בן/בת הזוג
- ריכוז יתרות של בני הזוג - מרכז את ההלוואה מול הפיקדונות
- 3 תלושי משכורת של הלווה
- 3 תלושי משכורת של בן/בת הזוג
(אם הינך עצמאי/ת יש לשלוח צילום של תעודת עוסק ו 3 דוחות מעמ אחרונים משולמים) ודוח שומה 2016